Fiskala kases aparata neveiksme biroja

Katrs uzņēmējs, kas ir kases aparāts privātā uzņēmumā, ikdienā cīnās ar tālajām problēmām, kuras arī ēdieni var radīt. Tāpat kā visas elektroniskās iekārtas, kases aparāti nav neatkarīgi no funkcijām un dažreiz sabojājas. Neviens uzņēmuma īpašnieks nezina, ka visos elementos, kuros uzskaite tiek veikta ar kases aparāta palīdzību, viņam vajadzētu būt tik atšķirīgai ierīcei - protams, šīs perfektās kļūmes dēļ.

Vanefist Neo

Ja trūkst rezerves elzab kases, turpinot preču vai pakalpojumu pārdošanu, nodokļu inspekcija var uzlikt sodus, jo tas neļaus pārdošanas vēstulē sabojāt galveno ierīci. Dokumentos, kas glabājas pie kases, jāiekļauj kases aparāta apkalpošanas buklets. Faktiski tiek ievadīti ne tikai jebkādi ierīces remonti, bet arī dati par kases aparāta fiskalizēšanu vai izmaiņām tā domās. Servisa grāmatā virs unikālā numura, kuru nodokļu inspekcija piešķīrusi kases aparātam, jābūt uzņēmuma nosaukumam un telpas adresei, kur tiek izmantota skaidra nauda. Visas šīs piezīmes ir vajadzīgas, lai panāktu nodokļu auditu. Jebkuras izmaiņas kases aparāta atmiņā un tā labošanā tiek izmantotas specializēta pakalpojuma veikšanā, ar kuru visiem uzņēmējiem, kas izmanto kases aparātus, jāsasniedz parakstīts līgums. Kas ir ļoti svarīgi - jums jāinformē nodokļu inspekcija par visām kases tehniķa izmaiņām. Pārdošana kases aparātos jāveic nepārtraukti, tāpēc, lai piepildītu kases aparātu, jums jāapmainās ar savu viedokli pret citu, atceroties lasīt atmiņu. Lasīšanas kase noteikti pastāv - arī tad, kad tā tiek mainīta, bet to veic tikai pilnvarota persona. Turklāt šo darbu vēlētos veikt nodokļu inspekcijas darbinieka klātbūtnē. No fiskālā kases aparāta atmiņas nolasīšanas tiek noteikts atbilstošs protokols, kura kopija nonāk nodokļu inspekcijā, bet uzņēmējam - jauns. Viņam šis protokols jāsaglabā kopā ar papildu dokumentiem, kas saistīti ar kases aparātu - viņa procedūras dēļ birojs var uzlikt sodu.